Publicaties

Op deze website staan verschillende rapporten en notities die betrekking hebben op de informatie op de verschillende Delflands Groen webpagina’s. Hieronder zijn de belangrijkste publicaties gesorteerd op datum te vinden.

Delflands Groen folder
Website versie, 2024

Jaarverslag 2023
Delflands Groen jaarverslag, 2023

Meer dan weidevogels alleen…
Rapport over biodiversiteit in het landbouwgebied van Midden-Delfland, Paul Terwan, mei 2021

Voor een agrarisch Midden-Delfland!
Toekomstvisie Delflands Groen, oktober 2018

weidevogels nulmeting
Weidevogelpact, Ferry van der Lans, april 2016

Behoud Weidevogels Midden-Delfland
Sovon, juni 2014

Samenwerkingsintentie Weidevogelpact Midden-Delfland
Provincie Zuid-Holland, juni 2014

Boer blijven! Gebiedsvisie 2020 landbouw Midden-Delfland
LTO Noord afdeling Delflands Groen en Vockestaert, sept. 2011

Concurrentiepositie melkveehouderij Midden-Delfland
Alterra, maart 2011

Grondinstrument Midden-Delfland: Rapportage huiskamerbijeenkomsten
LTO Noord afdeling Delflands Groen, november 2010

Afronding Fase 2 Onderzoek Beheergrondbank Midden-Delfland
Stichting Promotie Groen Midden-Delfland, oktober 2008

Ontwikkeling voor behoud: De positie van de landbouw in de gebiedsvisie
LTO Noord afdeling Delflands Groen, mei 2007

Quickscan grondmarkt en grondinstrument voor Midden-Delfland
Onderzoeksinstituut OTB, april 2007

Voor een open en groen Midden-Delfland
Groenfonds Midden-Delfland, 2007

Geen toekomst zonder boeren
LTO Noord afdeling Delflands Groen, augustus 2006

Een puntensysteem voor groene diensten in Midden-Delfland
Paul Terwan, november 2004