Nieuwsbrief Delflands Groen

 

September 2022 – nummer 3


Boerenprotest in Midden-Delfland

Ook in Midden-Delfland zijn net als in de rest van Nederland vele Nederlandse vlaggen ondersteboven aan lantarenpalen gehangen om aandacht te vragen voor de problemen van de boeren. De gemeente wilde de vlaggen echter meteen weer laten verwijderen. Een delegatie van de boeren is hierover in gesprek gegaan met wethouder Frank ten Have. Afgesproken is om alle vlaggen voor eind juli weer te verwijderen.

Tijdens het bezoek hebben de boeren nog een grote bos bloemen overhandigd aan de wethouder. Dit was een bos jacobskruiskruid en hiermee is aandacht gevraagd voor de opmars van deze giftige plant in grote delen van Midden-Delfland door slecht beheer.

Lees het artikel in de Schakel over het bezoek. https://www.rodi.nl/reader/34542/209919/boeren-op-bezoek-bij-de-wethouder#p=1

Langs de N468 hangt het ook vol met vlaggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grootste vlag van Nederland is opgehangen op 6 augustus in het Westland. Later is langs de A20 bij Maassluis een nog veel grotere vlag neergelegd, zie https://www.ad.nl/waterweg/boerenprotest-gigantische-omgekeerde-vlag-langs-de-snelweg-bij-maassluis-blijft-liggen~a0286287/ . Deze is helaas een paar dagen later alweer verwijderd. Ook kunstwerken in Westland zijn ingepakt.


Bezoek provinciaal gedeputeerde Meindert Stolk

Op 2 juli heeft provinciaal gedeputeerde Meindert Stolk een bezoek gebracht aan Midden-Delfland. Er is op de boerderij van Arnold van Adrichem voor de gedupeerde en de aanwezige ambtenaren een presentatie gegeven door de Delflands Groen voorzitters, wethouder Sonja Smit en Frank Verhoeven van Boerenverstand over de resultaten van de kringloopboeren en de doelstellingen van het agrarisch kerngebied van Midden-Delfland

 • Behoud economische vitale agrarische sector (melkveehouderij)
 • Behoud waardevolle cultuurlandschap

Er zijn hierbij drie belangrijke thema’s te onderscheiden:

 • Kringlooplandbouw en de NPLG-opgaven (Nationaal Programma Landelijk Gebied)
  • Legalisatie PAS-melders en interimmers
  • Perspectief via stapeling van beloning
 • Nieuwe vorm van gebiedsgericht werken, per polder
  • Ondersteuning van nieuwe vormen van samenwerken
  • Verdienmodel voor biodiversiteit
 • Strategische route: verbinding tussen stad/land via korte ketens
  • Kwartiermaker vanuit provincie

Na de presentatie volgde een uitgebreide discussie over het toekomstperspectief voor agrarisch Midden-Delfland. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding over het bedrijf.


Halfwegevaluatie Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Versterking van de stedelijke context en een betere aansturing en borging van de ruimtelijke kwaliteit. Dat is in het kort de samenvatting van het halfwegadvies ‘Mag het een onsje meer zijn’ over het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden Delfland. In het advies van onafhankelijk adviseur Harm Veenenbos wordt ingezet op deze extra inspanningen voor de resterende vier jaren om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en gewenste ontwikkelingen te bevorderen. Op die manier zorgt men voor het versterken en behouden van Midden-Delfland, een bijzonder landschap dat zich naast de gemeente Midden-Delfland uitstrekt over 8 andere gemeenten.

Meer lezen


Koeien spotten in het bezoekerscentrum

Wie Midden-Delfland zegt, zegt koe in de wei. Maar wat voor koeien zijn het eigenlijk? Een foto-expositie in het Bezoekerscentrum Midden-Delfland aan de Tramkade in Schipluiden biedt tot eind november uitkomst.

https://www.middendelflandvereniging.nl/2022/04/26/koeien-spotten-in-het-bezoekerscentrum/


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland  

Nieuwsbrief – 24 augustus 2022
https://www.hhdelfland.nl/publish/pages/2365/20220824_-_nieuwsbrief_hoogheemraadschap_van_delfland_met_o_a_intentieovereenkomst_toekomst_awzi_de_.html

In deze nieuwsbrief o.a.:

 • Intentieovereenkomst toekomst AWZI De Groote Lucht
 • Collectief voor schoner water
 • Voorbereidingen inwerkingtreding Omgevingswet

Nieuwsbrief verenigde vergadering
Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuwsbrief – 8 juli 2022
https://www.hhdelfland.nl/publish/pages/2365/20220708_-_nieuwsbrief_verenigde_vergadering_-_8_juli_2022.html

In deze nieuwsbrief o.a.:

 • Fractie Ongebouwd pleit voor een financieel gezond Delfland
 • Fractie neemt afscheid van Hoogheemraad Marcel Belt

 In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)