Werkbezoek provincie Zuid-Holland aan koploperprojecten

Door provincie Zuid-Holland is op 2 april voor journalisten en ambtenaren een werkbezoek aan zgn. koploperprojecten georganiseerd. Projecten die de provincie heeft ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG). In het ZH-PLG worden de belangen van natuur, water, stikstof en klimaat als randvoorwaarde voor een vitaal platteland in onze provincie samengebracht. Het landelijk gebied moet binnen die randvoorwaarden kunnen ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken, landbouw te bedrijven en te recreëren.

Kringloopboeren Midden-Delfland is een van die koploperprojecten. In dat kader werd op 2 april ook Midden-Delfland bezocht. Tijdens het bezoek deze dag aan de boerderij van Arnold van Adrichem hebben de voorzitters Arnold en Gertjan de aanwezigen geïnformeerd over de agrarische sector in Midden-Delfland. Tijdens het bezoek is duidelijk gemaakt dat het tijd wordt dat de overheid de kringloopaanpak met de aansprekende resultaten gaat belonen.

Frank Verhoeven van Boerenverstand was aanwezig om inhoudelijke toelichting te geven en zei dat het bij kringlooplandbouw gaat om de hele bedrijfsvoering, de complete set KPI’s. Frank benoemde ook de gevolgen van het wegvallen van de derogatie. Ook kringloopboeren moeten daardoor mest afvoeren, terwijl de eigen mest juist goed past binnen de bedrijfskringloop. Het beleid en alle regels zorgen niet voor behoud van het landschap, een open landschap met grasland en de koe in de wei.

Hoogheemraad Stijn van Boxmeer prijst de veehouders en het belang van een open agrarisch gebied tussen de steden. “Als hier woningen komen, zou het ons veel meer kosten om een teveel aan water op te lossen en de kringloopboeren helpen het Hoogheemraadschap van Delfland ook om minder stikstof en fosfaat in het water te krijgen”.

Meer lezen:


Arnold van Adrichem, Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Op 26 april heeft Arnold in het kader van de jaarlijkse lintjesregen een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Fenna Noordermeer ontvangen.

Foto: gemeente Midden-Delfland

In een mooie toespraak benoemde zij een aantal belangrijke mijlpalen. Arnold is naast zijn melkveehouderij altijd bestuurlijk actief geweest voor de boeren in Schipluiden en later voor heel Midden-Delfland. Door de visie van Arnold zijn we hier al in 2008 gestart met kringlooplandbouw waardoor we nu nog steeds vooroplopen in Nederland. Belangrijk is dat Arnold als lid van de Adviescommissie IODS heeft gezorgd dat voor de agrariërs in het gebied het project Groen Ondernemen (Duurzaam Boer Blijven en Grondinstrument) er is gekomen inclusief het benodigde geld om hier een succes van te maken.

Door zijn jarenlange ervaring weet hij precies wat er speelt in het gebied. Hij is daarom een onmisbare gesprekspartner voor gemeente, provincie en waterschap. Op dit moment is hij o.a. lid van de bestuurlijke Landschapstafel. Naast dit alles is hij een van de initiatiefnemers van zuivelcoöperatie Delflandhof en coöperatie (H)eerlijk van Dichtbij. Zuivel uit Midden-Delfland lokaal produceren en verkopen in het gebied en de omliggende steden heeft de toekomst. Korte ketens en duurzaamheid vindt hij belangrijk.

De aanvraag voor de koninklijke onderscheiding werd mede gesteund door LTO Noord, Arie Verhorst zei hierover: “Het gebied Midden-Delfland kenmerkt zich door een enorme ruimtelijke druk, dan is een koers bepalen en er invulling aan geven om het landelijk gebied open te houden en landbouw toekomstperspectief te geven een geweldige uitdaging. Een uitdaging die Arnold elke dag aangaat.

Marja van Bijsterveldt zei in haar rol als voorzitter van de Landschapstafel het volgende: “Hij is met zijn kennis, ervaring en contacten de grondlegger van de kringlooplandbouw in Midden-Delfland. Hij heeft ervoor gezorgd dat er niet alleen een koploper is, maar zijn niet aflatende inzet heeft er ook voor gezorgd dat nagenoeg alle melkveehouders in het Bijzonder Provinciaal Landschap meedoen met het programma kringlooplandbouw. Het is bijzonder knap hoe hij dit als verbinder heeft gedaan. Hij is een goede intermediair, en visionair. Hij kijkt verder dan zijn eigen bedrijf en het heden.

We hopen nog jaren plezier te hebben van Arnold zijn kennis en zijn inzet voor het gebied.


Bezoek IPO

Op 4 april kreeg Midden-Delfland bezoek van het IPO, het InterProvinciaal Overleg, oftewel de samenwerkende provincies. De bestuurders van onze provincies zijn een voorstander van doelsturing en KPI’s zoals dat o.a. in Midden-Delfland gebeurt. Daarom is het IPO is bezig met een strategische verkenning naar doelsturing: wat is de stand van zaken, wat zijn de keuzes, maar ook: wat moeten de provincies doen, en wat moeten ze aan anderen vragen (zoals aan het ministerie van LNV). Daartoe kijk het IPO niet alleen naar de literatuur, maar spreken ze ook met betrokken partijen, en wil men graag ook de ervaringen in het land horen. En dus ging het IPO ook op bezoek in Midden-Delfland bij Arnold van Adrichem, waar men een toelichting kreeg van Arnold, Gert Jan Hooymans, Frank Verhoeven van Boerenverstand en Kees Boks van gemeente Midden-Delfland.

Dat het IPO op bezoek kwam in Midden-Delfland, was niet helemaal toevallig: Ingrid ter Woorst die tot vorig jaar voor de gemeente Midden-Delfland werkte, werkt nu voor het IPO bij Landbouw. Ze maakt van deze gelegenheid dan ook gebruik door iedereen de hartelijke groeten te doen. En ze hoopt ook vanuit het IPO haar steentje te kunnen bijdragen aan het landelijk gebied.

Het was een geslaagde bijeenkomst op de boerderij van Arnold. Het is altijd goed om uitleg te geven over zaken waar boeren mee te maken hebben. Naast de presentaties over agrarisch Midden-Delfland was er ook een rondgang over het bedrijf en hebben de deelnemers in het kruidenrijke graslandperceel kunnen zien wat er allemaal groeit. Het was een zeer geïnteresseerde groep die veel geleerd heeft deze dag.

Foto’s IPO

Zie ook:


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap
van Delfland

Nieuwsbrief – 10 april 2024
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/y8ugbxvmiv/ftctz4lbhp/yefssgarxy
In deze nieuwsbrief:

 • Waterkwaliteit in Delfland onvoldoende verbeterd
 • Rivierkreeften aangepakt, waternatuur beschermd
 • 000 zonnepanelen AWZI Harnaschpolder in gebruik

Nieuwsbrief – 3 juli 2024
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/dyq191f9oj/ftctz4lbhp/yefssgarxy
In deze nieuwsbrief:

 • Aanpassing waterpeil ter inzage
 • Kadernota 2025: Waterkwaliteit, klimaatverandering en personeelstekort
 • Weerbaarder tegen klimaatverandering

Nieuwsbrief – 19 juni 2024
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/etqtykkvf9/ftctz4lbhp/yefssgarxy
In deze nieuwsbrief:

 • Ontwerpwijzigingsbesluiten waterschapsverordening ter inzage
 • Nieuwe waterzuivering in Vlaardingen

Nieuwsbrief – 5 juni 2024
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/q8qrihf92w/ftctz4lbhp/yefssgarxy
In deze nieuwsbrief:

 • Meer biodiversiteit in Delflan
 • Veilige en toekomstbestendige waterkeringen
 • Veiligheid polderkaden onderzocht

Nieuwsbrief – 22 mei 2024
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/xuprdkmkcr/ftctz4lbhp/yefssgarxy
In deze nieuwsbrief:

 • Voortgang Uitvoeringsprogramma Regionale Waterkeringen

Nieuwsbrief – 10 april 2024
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/y8ugbxvmiv/ftctz4lbhp/yefssgarxy
In deze nieuwsbrief:

 • Waterkwaliteit in Delfland onvoldoende verbeterd
 • Rivierkreeften aangepakt, waternatuur beschermd
 • 6000 zonnepanelen AWZI Harnaschpolder in gebruik

Nieuwsbrief verenigde vergadering
Hoogheemraadschap van Delfland  

Nieuwsbrief 11 april 2024
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/uiqryqdqlk/ftctz4lbhp/yefssgarxy
In deze nieuwsbrief o.a.:

 • Aandacht voor nieuwbouw waterzuivering Vlaardingen.
 • Weggestemde moties o.a. Baggeren.
 • Zuivering met Ozon niet gewenst.

Nieuwsbrief 31 mei 2024
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/hi3dvtukvd/ftctz4lbhp/yefssgarxy
In deze nieuwsbrief o.a.:

 • Motie Aanpak rivierkreeften versnellen
 • Peil aanpassing in verband met natte voorjaar
 • Waterkwaliteitsrapportage

In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)