Het bestuur van Delflands Groen wenst u

prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar


Gedeputeerden Rijkaard en van Leeuwen
op bezoek in Midden-Delfland

Op 27 oktober 2023 hebben de nieuwe gedeputeerden van Provincie Zuid-Holland Frank Rijkaart en Mariëtte van Leeuwen, beiden van BBB, een bezoek gebracht aan de boerderij van Arnold van Adrichem. Ook hoogheemraad Stijn van Boxmeer was hierbij aanwezig. De nieuwe gedeputeerden zijn deze morgen bijgepraat over het Duurzaam Boer Blijven programma en kringlooplandbouw. Wethouder Fred Voskamp verwelkomde de aanwezigen en maakte duidelijk hoe belangrijk de veehouders zijn voor het Midden-Delflandgebied. Hij vertelde dat een groot deel van de boeren in Midden-Delfland deelnemer is aan het Duurzaam Boer Blijven programma.

Arnold en Gertjan vertelden o.a. over het ontstaan van de kringlooplandbouwgroepen en over:

 • Het kringloopcertificaat die de resultaten die behaald worden op de verschillende doelen (KPI’s) laat zien. Deze zouden een wettelijke status moeten krijgen.
 • De stikstof, nog steeds hebben de PAS melders en interimmers geen vergunning, dat moet hoognodig gebiedsgericht geregeld worden.
 • Korte ketens zijn belangrijk. Met zo veel consumenten rond het gebied zou alle melk, kaas en vlees eigenlijk lokaal moeten kunnen worden verkocht.
 • Het beheer van het gebied. De boeren dragen met hun bedrijven bij aan een mooi gebied maar kunnen daarnaast ook het onderhoud doen in grote delen van de recreatie- en natuurgebieden tegen marktconforme tarieven.

Hoogheemraad Stijn van Boxmeer benadrukte het belang van goed water en zei: “Boeren zijn de oplossing, niet het probleem”. De boeren in dit gebied zijn volgens hem essentieel voor de steden eromheen, ook op het gebied van waterkwaliteit. Die waterkwaliteit wordt door de kringlooplandbouw steeds beter.

Frank Verhoeven van Boerenverstand is net als Kees Boks van gemeente Midden-Delfland al sinds 2010 betrokken bij de kringlooplandbouw en het weergeven van de doelen in Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Frank zegt dat het een probleem is dat de borging en validatie van de KPI’s nog niet is geregeld. Daar wordt bij het ministerie wel naar gekeken.

De bijeenkomst zorgde voor een levendige discussie met alle aanwezigen. De gedeputeerden zijn onder de indruk van de gebiedsgerichte aanpak en willen waar mogelijk zich inzetten voor de PAS melders en de borging van de KPI’s. Tot slot volgde nog een rondgang over het bedrijf waarbij de koeien, het rantsoen en het perceel kruidenrijk grasland werden bekeken.


Nutriënten verontreinigd gebied

De met nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) zijn definitief aangewezen. Er zijn extra gebieden toegevoegd. In NV-gebieden gaat in 2024 de stikstofgebruiksnorm voor alle landbouwers omlaag. Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft hierover op 5 december een Kamerbrief gestuurd. Het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland is in 2023 toegevoegd aan de lijst.

Er zijn in 2023 gebieden als NV-gebied aangewezen die nu geen NV-gebied meer zijn. Voor o.a. het gebied van Delfland is nu een andere beoordeling gedaan. Volgens het hele globale kaartje lijkt een deel van Midden-Delfland nu geen NV-gebied meer te zijn. Dit is mede te danken aan de uitgebreide lobby door Delflands Groen, gemeente, provincie, hoogheemraadschap en Landschapstafel. Het lijkt er echter op dat de NV-gebied status slechts voor een deel van Midden-Delfland is komen te vervallen. Dat zou erg jammer zijn. Zodra de regeling gepubliceerd is, kan je deze gebieden vinden in Mijn percelen op de RVO website https://mijn.rvo.nl/percelen-registreren.

Meer lezen:


Agrarische energiecoöperatie

Ben je eigenaar van zonnepanelen of een windmolen en heb je energie over? Daar kun je straks niet meer ongelimiteerd aan verdienen. Ongeveer 75 procent van de Nederlandse boeren heeft zonnepanelen op het dak. Ook in Midden-Delfland zijn flink wat stallen voorzien van panelen. Daarnaast worden er nu ook steeds meer kleine windmolens geplaatst.

Geld toe betalen voor je eigen zonnestroom?

Alle stroom op het moment van opwek zelf gebruiken gaat niet lukken, er moet op sommige momenten altijd stroom naar het net en op andere momenten weer stroom van het net gehaald worden. Met een grote accu kan je dat deels ondervangen maar dat is nog erg duur en niet erg rendabel. Op momenten dat er veel zonnestroom wordt opgewekt, moet er in de toekomst worden betaald voor het terugleveren of moet je jouw panelen uitschakelen om niet te hoeven betalen voor de stroom die je zelf produceert. Aan zonnestroom kan nu al niet meer ongelimiteerd worden verdiend.

Groene stroom leveren voor een vaste prijs

Een energiecoöperatie biedt kansen voor samenwerking tussen boeren en lokale ondernemers die veel stroom verbruiken. Stroomafzet voor een gegarandeerde vaste prijs op elk moment van de dag nu en in de toekomst, dat is waar het over gaat. De groene stroom van de boeren kan voor een vaste prijs zonder tussenkomst van grote energiemaatschappijen worden verkocht aan deze ondernemers. De NUON’s en ENECO’s zitten er niet meer tussen en kunnen ook niet meer verdienen aan deze stroom. Via de energiecoöperatie regel je dat jouw lokaal geproduceerde groene stroom altijd geld oplevert, ook op momenten dat je bij je eigen energieleverancier zou moeten betalen voor het terugleveren.

Wat gaan we doen en hoe gaan we het doen?

 • Een energiemarktplaats opzetten met behulp van Groendus. Zij hebben ervaring met dit concept, zoeken potentiële kopers en brengen vraag en aanbod bij elkaar.
 • Oprichting van een energiecoöperatie met een agrarische voorzitter. Bundelen van het aanbod, alle boeren in Midden-Delfland met voldoende stroom over kunnen zich aanmelden.
 • Ondersteuning bij het hele proces wordt geboden door de gemeente en Bert de Jong, betrokken bij EnergieC Midden-Delfland.

Meer lezen:
https://groendus.nl/energiemarktplaats


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap
van Delfland

Nieuwsbrief – 4 oktober 2023
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/glxkaldr8b/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief:

 • Samenwerkingsovereenkomst Windwinning Hoeksebaan
 • Berkelsche Zwethsluis: ‘restaureren sluis met behoud van waterkerende functie’

Nieuwsbrief – 25 oktober 2023
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/toqhokllnh/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief:

 • Begroting 2024: Trendbreuk, extra geld voor waterkwaliteit
 • Delfland bereidt zich voor op de Omgevingswet
 • Wijzigingen Waterschapsverordening Delfland vastgesteld
 • Aanpak exotische rivierkreeften Delfland
 • Oproep aanscherping normen toelating gewasbeschermingsmiddelen

Nieuwsbrief – 8 november 2023
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/d3hepgq7yh/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief o.a.:

 • Hoogwater in gebied Delfland

Nieuwsbrief – 22 november 2023
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/7ixfv9ovz0/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief o.a.:

 • Grondstoffen terugwinnen uit afvalwater
 • Nieuwe beleidsregel Natte Ecologische Zones

Nieuwsbrief – 6 december 2023
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/zeeej6gtmj/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief:

 • Stijgende kosten voor Delfland: waterschapsbelasting 2024 omhoog

Nieuwsbrief verenigde vergadering
Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuwsbrief 1 december 2023
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/p8ldhhatr2/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief o.a.:

 • Voorstel voor geen collectieve belasting van de sector i.v.m. de waterkwaliteitsperikelen, maar een individuele beboeting bij overschrijdingen. Ook BBB benoemt dit onderwerp in deze Nieuwsbrief.
 • Inspraak door Jeroen v.d. Kooij over fout in peilbesluit m.b.t. de Aalkeetbuitenpolder. Deze is voorlopig uit de besluitenlijst verwijderd en komt niet in stemming.
 • Motie over aanvullende kwijtschelding bij de verontreinigingsheffing haalt het niet en dat is goed.

In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)