Weidevogelpact Midden-Delfland broedt op succes!

Het Weidevogelpact is twee jaar geleden opgericht door vijf betrokken gebiedspartijen (LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Stichting Weidevogelwacht Midden-Delfland en de KNNV afdeling Delfland)  met als doel de weidevogelstand in Midden-Delfland te bevorderen. Het pact is opgericht in het kader van één van de IODS kwaliteitsprojecten. Diverse initiatieven zijn inmiddels ontplooid en daarover werden de deelnemers aan het symposium: “Weidevogelpact Midden-Delfland broedt op succes!” op 15 april 2016 geïnformeerd.

Tureluurnest met eieren

Wethouder van Midden-Delfland Govert van Oord opende het symposium, daarna hield Gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland een inleidende speech. Annie Boekestijn, voorzitter van ANV Vockestaert was de volgende spreker. Zij gaf een toelichting op de werkwijze van het pact en de intussen behaalde resultaten. IODS programmadirecteur Hans Kleij sprak vanuit het IODS-programma over de unieke samenwerking die dit allemaal mogelijk maakt.

Ferry van der Lans van de Weidevogelwacht Midden-Delfland heild een inleiding over de resultaten van de tellingen over 2015 en presenteerde het rapport “Nulmeting weidevogels Groot Midden-Delfland 2015“wat in opdracht van het Weidevogelpact Midden-Delfland is opgesteld. Floor Koornneef van de Vogelbescherming Nederland gaf een presentatie over het project “Red de Rijke Weide“. Onder leiding van Anneklaar Wijnants van Natuurmonumenten volgde een plenaire discussie over de kansen en mogelijkheden voor meer weidevogels in Midden-Delfland en omgeving.

Grutto

Delflands Groen is groot voorstander van de samenwerking in het pact en vind het vooral van belang dat er eenduidig geteld wordt in alle polders van het gebied. De samenwerking tussen de vijf deelnemende organisaties in het weidevogelpact is essentieel voor een goed weidevogelbeheer. Delflands Groen heeft de weidevogels hoog in het vaandel staan en wil een open en transparante communicatie over de weidevogels door alle betrokken partijen. Cruciaal hierbij is een uniforme monitoring van de weidevogels in heel Midden-Delfland door een onafhankelijke organisatie. Aan deze voorwaarde tot uniforme monitoring is nu voldaan door het rapport Nulmeting weidevogels Groot Midden-Delfland 2015.

Conferentie “Weidevogelpact Midden-Delfland broedt op succes!

April 2016