Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam

In het kader van de aanleg van de A4 Midden-Delfland zijn een aantal zogenaamde IODS (Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam) projecten opgesteld. Voor de veehouders in dit gebied is het project “Groen ondernemen inclusief Grondinstrument” hierbij van belang.

Het project Groen Ondernemen moet melkveehouders toekomstperspectief bieden in Midden-Delfland. De melkveehouderij is belangrijk voor het gebied. Zij zorgt ervoor dat Midden-Delfland mooi, open en groen blijft. Melkveehouders in Midden-Delfland hebben het niet gemakkelijk: door hoge grondprijzen en lage melk prijzen verslechtert hun toekomstperspectief. Het IODS-project ‘Groen ondernemen’ biedt boeren toekomst in Midden-Delfland. Belangrijk uitgangspunt is dat wordt ingezet duurzame, grondgebonden productie in relatie tot afzet in de naburige stad. Het agrarische Midden-Delfland biedt mogelijkheden daartoe om ze midden tussen steden ligt als Den Haag, Rotterdam, Delft, Vlaardingen en Schiedam. Er wordt ook onderzocht of grondgebruik in Midden-Delfland goedkoper kan.

De informatie over IODS is opgedeeld in pagina’s over:

  • IODS met aanvullende informatie over het project
  • Grondbank / grondinstrument
  • Duurzaam Boer Blijven / kringlooplandbouw

maart 2012