Nieuwsbrief Delflands Groen

 

April 2022 – nummer 1


Aanvraag ontheffing verbranden snoeihout

Wij hebben voor alle leden die hiervoor in aanmerking komen een ontheffing verbranden snoeihout aangevraagd bij gemeente Midden-Delfland. Als het goed is heeft iedereen deze ontheffing inmiddels ontvangen. Heb je geen brief ontvangen maar zou je wel in aanmerking te moeten komen. Neem even contact op met het bestuur.


Samenwerking Rotterdam De Boer Op! en Heerlijk van Dichtbij

Een belangrijke doelstelling van het Rotterdam De Boer Op! programma is een betere beschikbaarheid van biodiverse streekproducten voor consumenten. Daarom is Rotterdam De Boer Op! erg blij met de samenwerking met boerencoöperatie Heerlijk van Dichtbij uit Midden-Delfland die precies dit doel voor ogen heeft!

Op 10 maart is Hoeve Rust-hoff in Maasland geproost op deze samenwerking met een lekker glaasje boerenmelk. Heerlijk van Dichtbij gaat zich inspannen om een plekje in Rotterdamse supermarkten te veroveren voor producten van hun duurzame, lokale en kleinschalige leveranciers. Boeren die extra zorg en aandacht geven aan hun land, hun dieren, weidevogels en de natuur.

Foto: Marten van Dijl

Meer lezen: https://www.rotterdamdeboerop.site/boer/boerencooperatie-en-rotterdam-de-boer-op-slaan-handen-ineen-om-rotterdamse-retail-te-veroveren-met-duurzame-streekproducten/


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuwsbrief – 9 februari 2022
https://tinyurl.com/yc8886as

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Nieuw gemaal Hooipolder Den Hoorn
  • Antwoorden zienswijzen Besluit Legger Delfland
  • Bodemsanering oostelijk deel Broekpolder Vlaardingen

Nieuwsbrief 26 januari 2022
https://tinyurl.com/349r8xj4

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Zesde Waterbeheerprogramma vastgesteld
  • Muskusratten tot aan de landgrens terugdringen
  • Betrouwbaar en duurzaam slib verwerken
  • Antwoorden zienswijzen waterschapsverordening

Nieuwsbrief 12 januari 2022
https://tinyurl.com/47nn7bya

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Droogteprotocol schutten beheergebied Delfland

Nieuwsbrief 16 maart 2022
https://tinyurl.com/y57y64my

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Resultaten verkenning toekomst AWZI De Groote Lucht
  • Waterbeheerprogramma Delfland

In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)