LTO stapt uit Weidevogelpact Midden-Delfland

LTO Noord, Delflands Groen heeft de deelname aan het Weidevogelpact beëindigd. Sinds 2014 was Delflands Groen een van de vijf initiatiefnemers van het weidevogelpact. Het pact is opgericht als vervanging voor de 250 ha zwaar beheer, een afspraak uit het IODS convenant (aanleg A4 Midden-Delfland) en heeft als doel om gezamenlijk, met de deelnemende organisaties, te werken aan het verbeteren van de weidevogelstand.

Door blijvend verschil van inzicht in de manier waarop invulling word gegeven aan de doelstelling van het Pact, heeft Delflands Groen besloten de samenwerking met de overige pactpartijen (Natuurmonumenten, Vockestaert, vogelwerkgroep Midden-Delfland en KNNV Delfland) te beëindigen. Delflands Groen vindt dat de belangen en inbreng van de veehouders onvoldoende worden meegenomen in de plannen. De veehouders moeten in de eerste plaats een boterham kunnen verdienen met hun veehouderijbedrijf. Er moet toekomstperspectief blijven waarbij de veehouder zelf de keuze kan maken waar en hoe aan weidevogelbeheer wordt gedaan.

Boeren onmisbaar voor weidevogels
Wij vinden dat de veehouders onmisbaar zijn voor het behoud van de weidevogels. Agrarisch beheer met aandacht voor weidevogels heeft er voor gezorgd dat in de agrarische gebieden van Midden-Delfland nog steeds redelijke aantallen weidevogels voorkomen. Toppolders voor weidevogels in Midden-Delfland zijn zoals bekend de Duifpolder en de Klaas Engelbrechtspolder, ook bij boeren die in hun normale agrarische bedrijfsvoering rekening houden met de weidevogels maar daar geen uitzonderlijke dingen voor doen.

Delflands Groen heeft de deelname aan het pact beëindigd maar dit verandert niets aan de inzet van de boeren voor het behoud en het beschermen van de weidevogels. Agrarisch beheerde polders hebben de grootste weidevogeldichtheid en daar komt wat Delflands Groen betreft geen verandering in.

 

april 2021