Kringlooplandbouw

Kringloopcertificaat en nieuwe website kringloopboeren

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de schuur bij Arnold van Adrichem zijn, voorafgaand aan de openingshandeling voor Midden-Delfland Open!, op 21 april 2012 de kringloopcertificaten uitgereikt aan de aanwezige deelnemende boeren. Tijdens deze bijeenkomst is ook de nieuwe website geïntroduceerd waarop informatie over de kringlooplandbouw is te vinden. Alle kringloopboeren hebben hierop een eigen webpagina met informatie over hun bedrijf.

De Midden-Delflandse Kringloopboeren met de uitgereikte certificaten

Het kringlooprapport is opgesteld door Boerenverstand. Dit rapport geeft inzicht in de kringloopcijfers. Met dit keurmerk garandeert Boerenverstand de duurzame milieuprestaties en de nieuwe mogelijkheden om belonen en betalen voor prestaties te realiseren. De basis is de mineralenbalans, BEX/BEA/BEP en het CLM rapport over certificering van gesloten kringlopen.

Wethouder Hans Horlings van gemeente Midden-Delfland, Annemiek Fontein van gemeente Rotterdam en wethouder Rabin Baldewsingh van gemeente Den Haag hielden bij deze bijeenkomst korte toespraken over het belang van de boeren voor dit gebied.

Projectleider Hiske Ridder presenteerde bij deze bijeenkomst ook de nieuwe brochure en het nieuwe logo van het kringloopboeren programma.

 

 

 

 

april 2012