Toekomstvisie 2018

Delflands Groen heeft een nieuwe toekomstvisie “Voor een agrarisch Midden-Delfland!” opgesteld. Op 13 oktober 2018 is deze visie tijdens een werkbezoek van de gemeenteraad en het college van gemeente Midden-Delfland in De Paardenstal uitgereikt aan de aanwezigen. Een economisch rendabele veehouderij is essentieel voor het voortbestaan van een open Midden-Delfland. De basis zal altijd de (melk)veehouderij moeten zijn. Daarnaast kunnen het produceren van streekproducten als vlees, melk en kaas en activiteiten als zorg, recreatie, educatie en landschapsonderhoud een welkome aanvulling op het agrarische inkomen vormen.

De agrarische gebieden worden in onderzoeken steevast genoemd als favoriete plek om te recreëren in Midden-Delfland. Het oude veenweidelandschap met weilanden, sloten, koeien, schapen en weidevogels en de boerderijen met agrarische activiteit is wat de recreanten willen zien, dat is het authentieke deel waar men graag fietst en wandelt.

Met deze visie wil Delflands Groen de belangen van de veehouderij nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij de lokale en regionale beleidsbepalers, zoals provincie, gemeenten en het hoogheemraadschap maar ook bij organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Wij willen als agrarische sector werken aan de toekomst van dit prachtige gebied en daar een proactieve bijdrage aan leveren. Delflands Groen wil een goede samenwerking en dialoog met alle gebiedspartijen, samen kunnen we veel bereiken.

Download de toekomstvisie “Voor een agrarisch Midden-Delfland!“.

oktober 2018