Grote brand bij AVR

Zoals bekend heeft er een aantal dagen een grote brand gewoed bij de afvalverwerker AVR, het bedrijf dat 30 jaar geleden verantwoordelijk was voor decennialange dioxinevervuiling van het Lickebaertgebied. Er is bij deze brand ook dioxine vrijgekomen. Op 29-9-2023 is bekend gemaakt dat binnen het rode gebied op het kaartje de hoeveelheid gemeten dioxine boven de norm is. Binnen dit gebied gelden de volgende adviezen en maatregelen:

Voor veehouders

 • Maai het gras. Het afgemaaide gras kan niet worden gebruikt als voer en moet u als gewoon bedrijfsafval afvoeren.
 • Veehouders in dit gebied worden dringend verzocht om grazend vee binnen te houden totdat het gras is gemaaid.
 • Zolang de koeien het besmette gras eten, bestaat de kans dat de geproduceerde melk te hoge waarden dioxines bevat en niet voor consumptie geschikt is.
 • De veehouders met melkgevende dieren die de melk leveren aan een zuivelverwerker volgen de instructies van hun zuivelverwerker die bij huisverkoop geldt.

voor houders (hobby)kippen

 • Houders van (hobby)kippen in dit gebied worden dringend verzocht hun kippen binnen te houden, totdat de grond in de ren en rond het hok van een laag schone grond of zand is voorzien. Het aanbrengen van tegels kan ook een oplossing zijn.
 • Daarnaast adviseren we om de kippen te voeren vanuit een bak en het voer dus niet uit te strooien op de grond. Dat geldt ook voor het bijvoeren met groentes. Voldoende voer kan er ook voor zorgen dat kippen minder wormen eten met daaraan verontreinigde grond.
 • Eet en verkoop geen eieren totdat de bovenstaande adviezen zijn opgevolgd.
 • Gooi eieren weg, die zijn gelegd op vrijdag tot 2 dagen na het opvolgen van de adviezen.

Kijk voor het laatste nieuws op de website van Gemeente Midden-Delfland: https://www.middendelfland.nl/dioxine2 of GGD Haaglanden: https://www.ggdhaaglanden.nl/nieuws/dioxine-vrijgekomen-na-brand-afvalverwerker-avr/

Meer lezen over de brand:


Oprichting energiecoöperatie

In februari 2023 is er een Duurzaam Boer Blijven avond georganiseerd over het oprichten van een energiecoöperatie. De heer Chow van Groendus heeft hun concept van een energiemarktplaats uitgelegd. Hierbij wordt in het gebied geproduceerde stroom lokaal afgezet tegen een vast tarief.

De vaste stroomprijzen gaan steeds meer verdwijnen. We gaan steeds meer de tarieven betalen en ontvangen die op dat moment van die betreffende dag gelden. Het kan dan zijn dat je op zonnige momenten geen vergoeding krijgt voor de opgewekte stroom en op andere momenten wordt de stroom juist extra duur omdat er geen zon schijnt en omdat het niet waait.

Door bundeling van vraag en aanbod in Midden-Delfland kan de in het gebied geproduceerde stroom van zonnepanelen en windmolens verkocht worden aan deelnemers van de op te richten energiecoöperatie. De leverende partij en de ontvangende partij spreken een vast tarief af voor een bepaalde hoeveelheid stroom per jaar. De samenwerking in de coöperatie betekent dat je de (grote) energiemaatschappijen niet nodig hebt voor de stroom die via de coöperatie wordt verhandeld. Het gaat hierbij om vaste langjarige contracten, dit biedt zekerheid voor producent en afnemer.

Op 26 september 2023 is een eerste verkennende bijeenkomst geweest over het oprichten van de coöperatie/energiemarktplaats. Er worden nu producenten en afnemers gezocht en deelnemers die zich willen inzetten voor de coöperatie. Meld je aan voor deelname aan de energiecoöperatie. Neem voor meer informatie contact op met Kees Boks (gemeente Midden-Delfland), Gertjan Hooijmans of Arnold van Adrichem.

Meer lezen:


Nieuwe Delflands Groen website

De website van Delflands Groen is vernieuwd. Een deel van de oude informatie is verwijderd en de site heeft een nieuw uiterlijk gekregen waarmee we weer een aantal jaar vooruit kunnen. De meest recente nieuwsbrieven zijn ook terug te vinden op de website. https://www.ltodelflandsgroen.nl.


Warmtelinq

WarmtelinQ is de ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland duurzaam te verwarmen. Deze leiding wordt ook aangelegd door Midden-Delfland. Evenwijdig aan de A4 worden er twee grote buizen ingegraven. Een grote hoeveelheid kranen, shovels, trekkers met kiepers, vrachtwagens, damwanden, leidingen, rijplaten en hopen grond en zand ontsieren al voor het tweede jaar de polder naast het fietspad langs de A4. Inmiddels worden de eerste percelen een beetje opgeruimd en geëgaliseerd. De nadelige gevolgen zullen waarschijnlijk nog wel even zichtbaar blijven in de weilanden waar ze aan het graven zijn geweest.

Meer lezen: https://www.warmtelinq.nl.


Trekkertrek in Midden-Delfland

Op zaterdag 26 augustus is na een afwezigheid van 4 jaar weer Trekkertrek in Midden-Delfland georganiseerd in Schipluiden. Dit jaar is het evenement gehouden in het land van Sietse Rodenburg aan de Klaas Engelbrechtsweg. Trekkertrek is dit jaar georganiseerd door Stichting Schuurevents. Het was een geslaagde en druk bezochte dag. Er waren grote springkussens en kraampjes met miniatuurtractoren voor de kids en verschillende kraampjes met eten en drinken voor de inwendige mens. In de grote tent was er ‘s avonds een feestavond met optredens van o.a. coverband Still Blue en feestduo Kornuit & Co.

Waar het natuurlijk allemaal om draaide was de trekkertrekwedstrijd waarbij in verschillende gewichtsklassen is gestreden om de prijzen die uitgereikt werden door Miss Trekkertrek. Hoewel er soms dreigende luchten met donkere wolken langsdreven bleef het de hele dag droog. De vele vrijwilligers zorgden voor een geweldig evenement wat hopelijk volgend jaar weer een vervolg krijgt. Hieronder een paar foto’s voor wie niet is geweest. Veel meer foto’s staan op de Facebookpagina van Trekkertrek Midden-Delfland https://www.facebook.com/people/Trekkertrek-Midden-Delfland/100083448522283/?sk=photos.

Klik op de foto’s voor een vegroting.


Nieuwsbrief 
Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuwsbrief – 23 augustus 2023

https://www.hhdelfland.nl/publish/pages/2365/d_h_nieuwsbrief_23_augustus_2023_1.html

In deze nieuwsbrief o.a.:

 • Van afvalwater naar drinkwater: fase 2 van De Ultieme Waterfabriek
 • Minimale brughoogtes bij varend onderhoud van 1 meter naar 0,7 meter
 • Harkos korrelslibtechnologie
 • Kosten aanvragen vergunningen vanaf 2024 omhoog

Nieuwsbrief – 30 augustus 2023

https://www.hhdelfland.nl/publish/pages/2365/d_h_nieuwsbrief_31_augustus_2023_1.html

 • Conceptafspraken voor nieuwe rioolwaterzuivering in Vlaardingen

Nieuwsbrief verenigde vergadering van Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuwsbrief van 29 september 2023 met bijdragen van verschillende partijen https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/qch1dtp2wu/ftctz4lbhp/yefssgarxy


In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)