Nieuwsbrief Delflands Groen

 

Juni 2022 – nummer 2


Meindert Stolk naar Midden-Delfland

Provinciaal Gedeputeerde Meindert Stolk die door corona niet aanwezig kon zijn bij de uitreiking van de kringloopcertificaten komt begin juli naar Midden-Delfland. Gemeente Midden-Delfland en het bestuur van Delflands Groen gaan met hem in gesprek over de mogelijkheden en problemen die er spelen voor de agrariërs in Midden-Delfland.


Nieuw college Midden-Delfland

Het ziet er naar uit dat het nieuwe college in Midden-Delfland gevormd gaat worden door CDA, VVD en D66. Nog niet bekend is welke partij de wethouder met de portefeuille waarin o.a. het buitengebied en LTO Delflands Groen gaat leveren. Wij hopen uiteraard dat wij met de nieuwe wethouder net zo goed en constructief kunnen samenwerken als we de afgelopen jaren met Sonja Smit van OGP hebben gedaan.


LTO steunt acties en demonstraties op 22 juni

LTO roept leden op om aan de diverse acties die worden georganiseerd deel te nemen, zowel landelijk als regionaal. Op dit moment zijn verschillende organisaties druk bezig met het organiseren van een landelijk actie op woensdag 22 juni 2022 op de Veluwe die we ondersteunen. Ook in de LTO achterban worden tal van initiatieven ontwikkeld. Er worden verschillende actievormen, actiemomenten en actielocaties overwogen.

Voor ons allen geldt uiteraard dat van belang is dat elke actie passend en waardig plaatsvindt. Maatschappelijk draagvlak hebben we volop. Dat moeten we zo houden. Met alles wat er nu vanuit Den Haag voorligt kan en wil LTO niet anders dan de (organisatoren van) acties en demonstraties ondersteunen en faciliteren. Wij zijn vooral gericht op de lobby en beïnvloeding van beleid, daarom zoeken we voor deze landelijke actiedag volop de samenwerking met andere organisaties die hierop hun sporen hebben verdiend. Samen staan we sterker!


Koninklijke onderscheidingen

Jan van den Berg is op 26 april 2022 bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zoals burgemeester Rodenburg zei in zijn speech tijdens de uitreiking: “Een hele eer maar zeer welverdiend. Want Jan is zo’n duizendpoot die zich, vaak achter de schermen, met tomeloze energie en nuchterheid inzet voor de land- en tuinbouwsector en met name het cultuurhistorisch veenweidelandschap van Midden-Delfland. Al meer dan vijftig jaar vervult Jan allerlei bestuursfuncties, van de reconstructiecommissie, tot Fokclub en LTO, het Hoogheemraadschap van Delfland tot IJsclub Vlietland. En ook nog eens medeoprichter van de natuurpluktuin in Schipluiden. “Als u ergens uw tanden inzet, laat u niet meer los voordat het geregeld is.” En dat allemaal voor het behoud van het landschap en een blijvende toekomst voor Midden-Delfland. “Ook u weet vaak met wijze woorden de juiste snaar te raken.”

Ook John Kleijweg uit Den Hoorn werd uitgeroepen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze onderscheiding niet alleen voor zijn activiteiten bij S.V. Den Hoorn maar met name ook vanwege zijn zorg voor flora en fauna. John wordt het boegbeeld van de weidevogel genoemd aldus burgemeester Rodenburg.

Meer lezen:


Uitnodiging: Ga mee met de DAW Klimaatkaravaan 23 juni 2022

Wat merken boeren en tuinders van klimaatverandering op het boerenbedrijf? Hoe anticiperen ze op weersextremen en hoe kunnen we ons verder voorbereiden? Ga hierover in gesprek met melkveehouders tijdens de DAW Klimaatkaravaan! DAW en LNV nodigen je uit op 23 juni 2022: Kansen en bedreigingen voor het boerenbedrijf in het Zuid-Hollandse veenweidegebied Boeren, beleidsmakers en overige geïnteresseerden bezoeken meerdere boerenbedrijven en gaan met elkaar in gesprek over:

  • het voorkomen van emissies en het vertragen van bodemdaling
  • hoe monitoring bij kan dragen aan enthousiasme bij de boer
  • hoe agrarisch natuurlandschap bijdraagt aan de opgaven waar de sector voor staat

Aanmelden
We verwelkomen je graag in de bus! In verband met catering is een bevestiging noodzakelijk. Aanmelden kan door de op deze link te klikken. Dieetwensen kan je ook via het formulier doorgeven. Vragen? Bel of mail met Lisa Ligtermoet via 0613161808 of lligtermoet@ltonoord.nl.

https://www.ltonoord.nl/regios-en-provincies/regio-west/zuid-holland/actueel/ga-mee-met-de-daw-klimaatkaravaan-op-23-juni


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland 

Nieuwsbrief – 25 mei 2022
https://tinyurl.com/yzwrmevt

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Droge voeten in De Lier
  • drinkwaterbronnen
  • Innovatie

 In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)