Boer Blijven!

Gebiedsvisie 2020 landbouw Midden-Delfland
Er is door Delflands Groen samen met ANV Vockestaert een notitie opgesteld met de visie van beide organisaties over de toekomst van de landbouw in Midden-Delfland tot 2020. Voor het opstellen van een concept is Ir. Theo Vogelzang van Wageningen Universiteit / LEI, Regionale Economie & Ruimtegebruik aangetrokken. Als basis voor deze notitie heeft de Delflands Groen notitie “Ontwikkeling voor behoud” uit 2007 gediend. Samen met vertegenwoordigers van het bestuur van Vockestaert en Delflands Groen en Hiske Ridder die namens gemeente Midden-Delfland participeerde is een visie opgesteld waarin op hoofdlijnen de ideeën voor de toekomst van de landbouw zijn geschetst.

De notitie bevat de volgende hoofdstukken: landbouw, grondbeleid, economie, groene en blauwe diensten, ruimteclaims, EU beleid, infrastructuur, natuur en landschapsbeheer, klimaat en energie, recreatie, educatie en regelgeving. Ook is er een streefbeeld opgenomen waarin de boeren de beheerders van het landschap zijn en blijven. Behoud van het agrarische cultuurlandschap moet het uitgangspunt zijn voor gebiedsontwikkelingen de komende jaren.

Op 9 september heeft staatssecretaris Henk Bleker een bezoek gebracht aan Midden-Delfland waarbij ook de burgemeesters Aboutaleb van Rotterdam en Van Aartsen van Den Haag aanwezig waren. Tijdens dit bezoek is door Arnold van Adrichem het eerste exemplaar van de visie aan de staatssecretaris aangeboden. Via onderstaande link is de visie te downloaden.

Notitie “Boer blijven! Gebiedsvisie 2020 landbouw Midden-Delfland”, sept. 2011

Hieronder een aantal foto’s van het bezoek van Bleker, van Aartsen en Aboutaleb aan het bedrijf van Arnold van Adrichem. Klik op de foto’s voor een vergroting.

Foto’s © Hof van Delfland

September 2011