Kruidenrijk grasland

Tijdens de Duurzaam Boer Blijven avond op 12 februari 2024 was Jan-Paul Wagenaar van het Louis Bolk Instituut als spreker uitgenodigd. Hij houdt zich o.a. bezig met kruidenrijk grasland. De nadruk lag deze avond op kruiden en economie, de mogelijkheden van kruiden op veengrond en de relatie tussen kruiden en de gezondheid van melkvee. Voordelen die goed passen bij de kringloopboeren.

Jan-Paul Wagenaar noemde deze avond twee interessante publicaties over kruidenrijk grasland.

Meer lezen:


Ondermijning

Tijdens de jaarvergadering was Gaby de Ruiter Vertrouwenspersoon Ondermijning Veilig Buitengebied van LTO Noord uitgenodigd om te vertellen over ondermijning. Ondermijning is de vermenging van de onder- met de bovenwereld: criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Het platteland wordt door criminelen gezien als een ideale omgeving voor ondermijnende activiteiten.

Op onze website kan je meer informatie vinden o.a. in een folder van LTO Noord over een veilig buitengebied, een folder van de politie over veilig verhuren van schuren en verschillende adressen waar je terecht kan bij verdachte situaties. https://www.ltodelflandsgroen.nl/nieuws-en-projecten/ondermijning


Verbetering N468

De provincie Zuid-Holland bereidt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en aannemer BAM het groot onderhoud voor aan de N468 bij Schipluiden. Het traject loopt van de dorpsgrens van Maasland tot de rotonde bij de A4 op de Klaas Engelbrechtsweg. De kade wordt verstevigd, de weg wordt opnieuw ingericht en Evides en Westland Infra doen meteen groot onderhoud uit aan kabels en leidingen.

De weg wordt ingericht volgens “Duurzaam Veilig Wegverkeer”. Dat betekent dat de weg door een andere inrichting minder geschikt wordt voor doorgaand verkeer en vooral bedoeld is voor gebruik door bestemmingsverkeer. De N468 wordt daarnaast verhoogd en de draagkracht van de weg wordt verbeterd, zodat er zwaardere voertuigen kunnen rijden. Daarnaast wordt de stabiliteit van de dijk waarop de weg ligt verbeterd, aan beide kanten. Dit gebeurt door damwanden te plaatsen aan de kant van de Gaag en door damwanden en steunbermen aan de polderzijde te maken.

Het werk gaat na de zomer van start. De N468 is opgeknipt in zes deeltrajecten, Molenweg, Oostgaag, Gaagweg, rondweg Schipluiden, Rijksstraatweg en Klaas Engelbrechtsweg. De werkzaamheden verschillen per deeltraject. In de BouwApp N468 kan je de actuele informatie vinden over de werkzaamheden. Scan onderstaande BouwApp QR-code om de app te downloaden of zoek de N468 Groot Onderhoud App in de Google Play of Apple App Store.

Meer lezen:


Veerpont Maassluis-Rozenburg

Vanaf 15 maart 2024 vaart de pont Maassluis-Rozenburg weer. De provincie Zuid-Holland is sinds eind 2023 eigenaar van autoveer Blankenburg. Scheepswerf Damen heeft het schip gerepareerd. Er gaat dus maar één pont varen en de voorgestelde dienstregeling betekent dat de pont gaat varen tussen 06.00 en 19.00 uur. Dat is ’s zomers veel te kort. Gertjan heeft gedeputeerde Jeannette Ballieu van provincie Zuid-Holland gesproken hierover. Zij wist niet dat alle trekkers nu dwars door het drukke Rotterdam moesten om aan de overkant te komen.

LTO inventariseert in de Hoekse Waard, Voorne putten en Goeree Overflakkee of er veel gebruik gemaakt wordt van de pont. Omrijden door Rotterdam is geen goede zaak. Er moet weer een ruime dienstregeling van de pont komen, vooral in de zomerperiode.

Meer lezen:


Nieuwsbrief
Hoogheemraadschap van Delfland

 Nieuwsbrief – 27 maart 2024
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/izo2d86kcs/ftctz4lbhp/yefssgarxy
In deze nieuwsbrief:

  • ‘Verantwoordingsrapportage 2023’ en ‘Uitvoeringsprogramma 2024’ afdeling Toezicht en Handhaving vastgesteld

Nieuwsbrief – 13 maart 2024
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/ygjlfdtggh/ftctz4lbhp/yefssgarxy
In deze nieuwsbrief:

  • Baggerbeleid geactualiseerd: Delfland gaat ook baggeren voor waterkwaliteit
  • Innovatieve aanpak reductie lachgas

 Nieuwsbrief – 14 februari 2024
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/zpyoxxlitt/ftctz4lbhp/yefssgarxy
In deze nieuwsbrief:

  • Uitgangspunten en beoordelingskader voor ontwerp nieuwe waterzuivering Vlaardingen

Spijkenisserbrug

De Spijkenisserbrug verbindt Voorne-Putten met regio Rotterdam. Rijkswaterstaat renoveert in 2024 en 2025 de brug. Vanaf 12 april de Spijkenisserbrug 4 weken volledig afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Ook wordt er in 2024 regelmatig tijdens de weekenden gewerkt.

In 2025 gaat de Spijkenisserbrug nog eens 4 en 6 aangesloten weken en 17 weekenden dicht. Tijdens deze werkzaamheden is de brug helemaal afgesloten voor alle verkeer. LTO Noord en Cumela hebben overleg met Rijkswaterstaat om tot een werkbare oplossing voor het (land)bouwverkeer te komen. Eén van de mogelijke oplossingen waaraan Rijkswaterstaat denkt, is de inzet van diepladers om (land)bouwvoertuigen via de A15 over de Oude Maas te vervoeren.

Meer lezen:


Nieuwsbrief verenigde vergadering
Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuwsbrief 19 januari 2024
https://www.hhdelfland.nl/publish/pages/2365/nieuwsbrief_verenigde_vergadering_19_januari_2024.html
In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Aandacht van fractie BBB voor de aanwijzing van Midden Delfland als nutriënten verontreinigd gebied

In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)