Bestuur Delflands Groen

Naam portefeuille – vertegenwoordiging
Voorzitter
G.J. Hooijmans
Algemene zaken
Public Relations
Gemeente
Provinciaal overleg
Groenfonds
IODS projecten
Voorzitter
A.P.M. van Adrichem
Algemene zaken
Public Relations
Gemeente
Gemeentelijk overleg
Groenfonds
IODS projecten
Penningmeester

vacature

Financiën
Multifunctionele Landbouw
Jongeren
J.B. van den Berg Grondinstrument / Kavelruil
Dioxine
Activiteitencommissie
Sociale Zaken
Hoogheemraadschap van Delfland
Ledenwerving
J.C.M. van Adrichem Vakgroep Veehouderij
Vockestaert
Secretaris
K. Moerman
Secretariaat
Website
Communicatie