Kringloopcertificaat

Eind 2009 zijn meer dan 20 melkveehouders in Midden-Delfland in het kader van het programma Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland, gestart met het ontdekken van de meerwaarde van kringlooplandbouw. In studiegroepen bespreken zij intensief de resultaten van elkaars bedrijfscijfers. Zij leren van elkaar en brengen prestaties in beeld. Hierdoor ontdekken zij waar verbeteringen mogelijk zijn. Op deze manier versterken zij hun bedrijfskracht. Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) heeft onderzocht dat deze bedrijfsspecifieke kringloopscores te borgen zijn met een certificaat.

Voor de aanvang van Midden-Delfland Open! 2011 op 16 april, de jaarlijkse start van het recreatieseizoen zijn tijdens een feestelijk bijeenkomst met toespraken van o.a. Herman Wierenga van het Ministerie ELI, aan 25 veehouders de eerste kringloopcertificaten uitgereikt. Deze 25 melkveehouders werken samen in studiegroepen om te komen tot een bedrijfsvoering gebaseerd op de principes van kringlooplandbouw. Daarbij staan de versterking van de bedrijfskracht en de verbinding van het agrarisch bedrijf met de (stedelijke) omgeving centraal. Duurzaam boeren betekent duurzaam beheer van het Midden-Delfland gebied.

April 2011