Nieuwsbrief Delflands Groen

 

Maart 2023 – nummer 1


Jaarvergadering

Op 4 april 2023 wordt de Delflands Groen jaarvergadering gehouden in de Schelp in Schipluiden. Naast de verantwoording over het gevoerde beleid en de financiën zal Henk Werksma, procesbegeleider van de Landschapstafel een presentatie geven over het “Uitvoeringsprogramma Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland 2023-2027, Een groenblauwe oase met recreatie, natuur en landbouw”.

Datum :           Dinsdag 4 april 2023
Aanvang :        20.00 uur
Locatie :          De Schelp, Burg. Musquetiersingel 58A te Schipluiden


Grote brand bij de Karperhoeve

Op 1 maart heeft een grote brand op de Karperhoeve in de Zuidbuurt in Maassluis gewoed. Ineke Van Waalwijk van Doorn-Hollaar heeft zelf de paarden uit de stal weten te redden maar de 39 schapen met lammeren konden helaas niet meer gered worden en vonden de dood in de vuurzee. Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Meer lezen, ook over de inzamelingsactie die opgestart is:


Met nutriënten verontreinigd gebied

Zoals wij de leden al per email hebben laten weten is LTO Noord afdeling Delflands Groen zeer ontstemd over de aanwijzing van het hele gebied van Hoogheemraadschap van Delfland door minister Adema als met nutriënten verontreinigd gebied. Dit heeft direct gevolgen voor de afbouw van de derogatie.

Provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, de Landschapstafel en gemeente Midden-Delfland hebben ook hun bezwaren geuit bij de minister over de aanwijzing. Het lijkt er tot nu toe niet op dat dit leidt tot aanpassing door de minister.

Op 17 maart is door de deelnemers aan de Landschapstafel BPL (gemeenten Delft, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westland en verder Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Midden-Delfland Vereniging en LTO Noord – Delflands Groen) besloten om nogmaals een brief te sturen aan de minister over het ongewenste verlies aan mestplaatsingsruimte door de aanwijzing tot met nutriënten verontreinigd gebied.

Meer lezen:


Minister in gesprek met Delflandse boeren

Minister van LNV Piet Adema, bracht in maart een bezoek aan Midden-Delfland waar hij aan de keukentafel van Arie van den Berg in gesprek ging met een aantal boeren uit het gebied.

Meer lezen: https://www.rodi.nl/midden-delfland/334173/minister-aan-de-keukentafel-met-delflandse-boeren


Verkiezingen Provinciale Staten

De verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft gezorgd voor een aardverschuiving waarbij BBB 9 van de zetels heeft veroverd. VVD heeft 8 zetels en CDA is gelijk gebleven op 4 zetels. Provincie Zuid Holland heeft een website waar de zetelverdeling en percentages van alle politieke partijen per gemeente zijn te bekijken. https://d2ytsyjyg1iox1.cloudfront.net/web/4tnwyo/index.html?region=509. De uitslagen van de gemeente Midden-Delfland zijn te vinden op: https://www.middendelfland.nl/uitslag-verkiezingen.


Waterschapszetels en waterschapsverkiezingen

Op 15 maart 2023, zijn ook de Waterschapsverkiezingen gehouden. Op 19 december 2022 is een wetsvoorstel aangenomen om het aantal geborgde zetels voor de agrarische sector terug te schroeven naar twee. Dat aantal was in het gebied van Delfland vier. Het totaal aantal geborgde zetels gaat van negen naar vier. Twee voor fractie Ongebouwd en twee voor Natuur. Naast de vermindering van het aantal geborgde zetels vervalt ook de verplichte geborgde zetel in het Dagelijks Bestuur.

Nieuwe fractie Ongebouwd
LTO Noord heeft twee kandidaten voorgedragen. Voor het Hoogheemraadschap van Delfland is dat Ton van Winden, nu ook al een van de leden van fractie Ongebouwd. Daarnaast wordt Rolf Sunder het nieuwe lid van de fractie Ongebouwd. Dit betekent dat Jan van der Berg, Ria van der Burg en Nieske Dijkshoorn niet meer namens fractie Ongebouwd terugkeren in het bestuur van het Hoogheemraadschap. Wij wensen Ton en Rolf veel succes bij het behartigen van de belangen van de agrarische sector bij het hoogheemraadschap en bedanken Jan, Ria en Nieske voor hun inzet de afgelopen jaren.

Nieske Dijkshoorn lijsttrekker namens BBB
Nieske Dijkshoorn was zoals bij velen al bekend lijsttrekker van BBB bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart. BBB deed dit jaar voor het eerst mee aan de verkiezingen voor de waterschappen. BBB behaalde de meeste stemmen en veroverde meteen 4 zetels in de Verenigde Vergadering van Hoogheemraadschap van Delfland. Dit compenseert de vermindering van het aantal geborgde zetels weer een beetje.

verkiezingsuitslag 2023 Hoogheemraadschap van Delfland

Meer info:


Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuwsbrief – 8 februari 2023

https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/zspq7ynq7i/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Aanleg weidevogelgebied Zuidpolder van Delfgauw
  • Waterschapsverkiezingen

Nieuwsbrief verenigde vergadering
Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuwsbrief – 3 februari 2023
https://hoogheemraadschap-van-delfland.email-provider.eu/web/0acth1mbwj/i7u5ipi0xm/ftctz4lbhp/yefssgarxy

In deze nieuwsbrief o.a.:

  • Inspraak door Henk Dijkshoorn en Bert van der Kooij over de over de omstreden brief van minister Adema.

 In het nieuws

(selectie van artikelen, websites, e.d.)