Kringlooplandbouw

Kringloopcertificaat en nieuwe website kringloopboeren
kringlooplandbouw certificaat en website1
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de schuur bij Arnold van Adrichem zijn, voorafgaand aan de openingshandeling voor Midden-Delfland Open!, op 21 april 2012 de kringloopcertificaten uitgereikt aan de aanwezige deelnemende boeren. Tijdens deze bijeenkomst is ook de nieuwe website geïntroduceerd waarop informatie over de kringlooplandbouw is te vinden. Alle kringloopboeren hebben hierop een eigen webpagina met informatie over hun bedrijf.

Het kringlooprapport is opgesteld door Boerenverstand. Dit rapport geeft inzicht in de kringloopcijfers. Met dit keurmerk garandeert Boerenverstand de duurzame milieuprestaties en de nieuwe mogelijkheden om belonen en betalen voor prestaties te realiseren. De basis is de mineralenbalans, BEX/BEA/BEP en het CLM rapport over certificering van gesloten kringlopen.
kringlooplandbouw certificaat en website2
Op de foto: De Midden-Delflands Kringloopboeren met de uitgereikte certificaten.
Wethouder Hans Horlings van gemeente Midden-Delfland, Annemiek Fontein van gemeente Rotterdam en wethouder Rabin Baldewsingh van gemeente Den Haag hielden bij deze bijeenkomst korte toespraken over het belang van de boeren voor dit gebied.

kringlooplandbouw certificaat en website 3Behalve de kringloopcertificaten zijn er ook bordjes uitgereikt met zogenaamde QR-codes. Bij deze codes hoort de nieuwe website boerinmiddendelfland.nl.

De uitgereikte bordjes kunnen de boeren bij de toegang naar hun bedrijf op een paal of hek bevestigen. Door een foto te maken van deze bordjes met de camera van een mobiele telefoon kom je terecht bij de webpagina van betreffende boer.

Wethouder Baldewsingh zag meteen mogelijkheden voor dergelijke QR-codes voor Haagse ondernemers. Projectleider Hiske Ridder presenteerde bij deze bijeenkomst ook de nieuwe brochure en het nieuwe logo van het kringloopboeren programma zoals te zien bovenaan deze pagina.

Brochure Kringboeren Midden-Delfland pdf button

april 2012