Publicaties

Op deze website staan verschillende rapporten en notities die betrekking hebben op de informatie op de verschillende Delflands Groen webpagina's. Hyperlinks naar deze rapporten zijn te vinden op betreffende webpagina's. Om deze rapporten eenvoudig te kunnen vinden zijn ze daarnaast, gesorteerd op datum, in onderstaande lijst opgenomen.

Voor een agrarisch Midden-Delfland!
Toekomstvisie Delflands Groen, oktober 2018, pdf button 2,8Mb

Nulmeting weidevogels Midden-Delfland
Weidevogelpact, Ferry van der Lans, april 2016, pdf button 7,8Mb

Behoud Weidevogels Midden-Delfland
Sovon, juni 2014, pdf button 2,5 Mb

Samenwerkingsintentie Weidevogelpact Midden-Delfland
Provincie Zuid-Holland, juni 2014, pdf button 0,57 Mb

Boer blijven! Gebiedsvisie 2020 landbouw Midden-Delfland
LTO Noord afdeling Delflands Groen en Vockestaert, sept. 2011, pdf button 1,8 Mb

Concurrentiepositie melkveehouderij Midden-Delfland
Alterra, maart 2011, pdf button 1,55 Mb

Grondinstrument Midden-Delfland: Rapportage huiskamerbijeenkomsten
LTO Noord afdeling Delflands Groen, november 2010, pdf button 1,25 Mb

Afronding Fase 2 Onderzoek Beheergrondbank Midden-Delfland
Stichting Promotie Groen Midden-Delfland, oktober 2008, pdf button 825 Kb

Ontwikkeling voor behoud: De positie van de landbouw in de gebiedsvisie
LTO Noord afdeling Delflands Groen, mei 2007, pdf button590 Kb

Quickscan grondmarkt en grondinstrument voor Midden-Delfland
Onderzoeksinstituut OTB, april 2007, pdf button 755 Kb

Voor een open en groen Midden-Delfland
Groenfonds Midden-Delfland, 2007, pdf button 4,4 Mb

Midden-Delfland: Geen toekomst zonder boeren
LTO Noord afdeling Delflands Groen, augustus 2006, pdf button 524 Kb

Een puntensysteem voor groene diensten in Midden-Delfland
Paul Terwan, november 2004, pdf button 205 Kb