Jaarverslag Delflands Groen

Ieder jaar maakt het bestuur van Delflands groen een jaarverslag. Hierin zijn de ledenaantallen en de highlights van het afgelopen jaar beschreven. Hieronder kunt u de verschillende jaarverslagen bekijken. Selecteer het jaar van uw keuze.