Jaarverslag Delflands Groen

Ieder jaar maakt het bestuur van Delflands groen een jaarverslag. Hierin zijn de ledenaantallen en de highlights van het afgelopen jaar beschreven.