Waterschapslasten, stand van zaken maart 2011

In februari 2011 heeft het Hoogheemraadschap dwangbevelen verstuurd naar personen die bezwaar hebben gemaakt tegen de tarieven en in verband daarmee slechts een deel van de aanslag hebben betaald. Delflands Groen vindt het ongepast dat door het Hoogheemraadschap dwangbevelen worden verstuurd. Het betreft tenslotte een geschil waarbij het Hoogheemraadschap het eigenlijk met de bezwaarmakers eens is maar waar de wet geen ruimte biedt om aan de bezwaren tegemoet te komen. Delflands Groen heeft daarom het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap met klem verzocht om de verstuurde dwangbevelen in te trekken in afwachting van een wetswijziging of andere maatregel die de hoge waterschapslasten moet compenseren. Wij hebben op dit moment nog geen inhoudelijke reactie ontvangen op onze brief.

Het bestuur van Delflands Groen grijpt alle mogelijkheden aan om de tarieven voor de categorie ongebouwd aangepast te krijgen. Het is altijd onduidelijk welke post daarwerkelijk op het bureau van de staatssecretaris terecht komt. De brief die wij in januari hebben verstuurd, hebben wij daarom later ook via e-mail bij de staatssecretaris laten bezorgen. We weten nu dat de staatssecretaris zelf de brief (zie Waterschapslasten jan-2011) heeft gelezen die Delflands Groen aan hem heeft gestuurd. Wij hopen op een snelle reactie van staatssecretaris Atsma.

De Midden-Delfland Vereniging heeft begin maart in een brief aan staatssecretaris Atsma haar zorgen geuit over de hoge waterschapstarieven voor de boeren in Midden-Delfland. Deze brief is te vinden op de website van de Midden-Delfland Vereniging. Na een actieve rol in december 2009 door het aanbieden van een officiële petitie door de Midden-Delfland Vereniging aan de Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer heeft de Midden-Delfland Vereniging nu dus voor de tweede keer de problemen van de hoge waterschapslasten onder de aandacht gebracht bij de staatssecretaris. Het feit dat een streekorganisatie als de Midden-Delfland Vereniging zich hiervoor inzet lijkt ons een belangrijk signaal richting de staatssecretaris. Delflands Groen heeft de Midden-Delfland Vereniging bedankt voor de actieve steun voor het verlagen van de hoge waterschapslasten.

Wij hebben vernomen dat LTO inmiddels met Atsma in gesprek is. Omdat het probleem zich maar bij een beperkt aantal waterschappen voordoet vindt de Unie van Waterschappen zichzelf niet de aangewezen organisatie om het tariefprobleem aan te kaarten. Het Hoogheemraadschap van Delfland kan beter zelf of samen met waterschappen, waar hetzelfde probleem speelt, optrekken en actie ondernemen richting de staatssecretaris. Een wetswijziging gaat nog lange tijd duren maar een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur kan wel op korte termijn als tijdelijke maatregel gerealiseerd worden. Hoogheemraad Arie van den Berg heeft daarbij een tarief van ongeveer € 61,-- berekend. Het zou mooi zijn als het daar op uit zou komen.

Het bestuur probeert u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rond de waterschapslasten en hoopt op een spoedige oplossing.

Maart 2011