Waterschapslasten gaan omlaag

Op 26 maart 2012 heeft Staatssecretaris Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een bezoek gebracht aan Midden-Delfland. Onderwerp van gesprek was de hoge waterschapslasten voor de boeren in Midden-Delfland. Naast de staatssecretaris met zijn naaste ambtenaren waren bij dit gesprek vertegenwoordigers van provincie, gemeente Midden-Delfland, Delflands Groen, Hoogheemraadschap Delfland en LTO Noord aanwezig. Tijdens dit werkbezoek heeft Atsma toegezegd om speciaal voor Delfland de Waterschapswet beperkt te gaan wijzigen. Dit wetsvoorstel wil hij zo snel mogelijk aan de Tweede Kamer sturen.

Er is afgesproken om de wet in 2013 beperkt te wijzigen door de opslag voor eigenaren van verharde wegen te verhogen. Met deze wetswijziging wordt ook de motie van Tweede Kamerlid Dijkgraaf uit december 2010 uitgevoerd. Eindelijk wordt de weeffout in het belastingsysteem per 1 januari 2013 hersteld. Delflands Groen, Gemeente Midden-Delfland en Hoogheemraadschap Delfland zijn tevreden over deze toezegging van de staatssecretaris. Het Hoogheemraadschap heeft de tarieven van 2012 al lager vastgesteld. Het tarief per hectare is voor dit jaar al verlaagd van € 142 naar € 119 maar hiervoor is de eigen reserve van de categorie ongebouwd ingezet. Deze reserve zal weer moeten worden aangevuld in de periode 2013-2017.

Het betreft een tijdelijke aanpassing, het Verbeterd combimodel voorstel van de waterschappen voor een structurele herziening zal later nog worden behandeld door het ministerie en de Tweede Kamer. Streven is dit per 2014 in te voeren. LTO Noord is niet gelukkig met het voorstel wat door de Unie van Waterschappen naar de staatssecretaris is gestuurd. LTO Noord is met het Ministerie van I&M in overleg hierover en het geluid van LTO lijkt gehoor te vinden bij het Ministerie.

Delflands Groen wil over de jaren dat de weeffout in de wet zorgde voor torenhoge waterschapslasten in het gebied van Hoogheemraadschap Delfland met terugwerkende kracht lagere tarieven. Er is nog geen duidelijkheid over restitutie van deze door de fout in de wet sinds 2009 teveel betaalde lasten.

Open hier het persbericht "Waterschapslasten boeren in 2013 omlaag" van Hoogheemraadschap Delfland.pdf button

maart 2012

Aanvulling:
De val van het kabinet maakt dat het onduidelijk is of de met staatssecretaris Atsma gemaakte afspraken nog door dit kabinet worden afgerond. De mogelijkheid bestaat dat alle waterschapswet aanpassingen controversieel worden verklaard.

April 2012