Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025

Op initiatief van de gemeente Midden-Delfland is de Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 tot stand gekomen. De aanleiding voor het opstellen van de gebiedsvisie is het aflopen van de Reconstructiewet Midden-Delfland in 2008. Om het authentieke waardevolle weidelandschap te behouden moeten nieuwe beschermende kaders worden gecreëerd. De gebiedsvisie is een breedgedragen visie waaraan het rijk, de provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, betrokken gemeenten en gebiedsorganisaties zoals LTO Delflands Groen hebben meegewerkt. De belangrijkste opdrachten in de gebiedsvisie op weg naar Midden-Delfland in 2025 zijn:

  • Ontwikkelen van een Landschapsontwikkelingsplan
  • Versterken relatie stad en platteland
  • Uitwerken marketingplan voor het vestigen van het imago van Midden-Delfland
  • Ontwikkelen van een grondinstrument
  • Verankering van de visie in bestuurlijke en maatschappelijke omgeving

De Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025 is op 11 november 2005 door wethouder Christiaan van der Kamp aan Koningin Beatrix aangeboden tijdens een bezoek aan 't Woudt en Schipluiden. Voorafgaand aan het opstellen van de gebiedsvisie heeft de gemeente Midden-Delfland op 8, 9 en 10 september 2005 een grote gebiedsconferentie georganiseerd over dit thema in de nieuwe loopstal van Kees Dijkshoorn.

gebiedsvisie
Foto © Gemeente Midden-Delfland

Christiaan van der Kamp heeft op 1 september het rapport "Midden-Delfland, geen toekomst zonder boeren in ontvangst genomen van Arnold van Adrichem en Gertjan Hooijmans, de duovoorzitters van Delflands Groen. Dit rapport bevat de inbreng van Delflands Groen voor de discussie over de toekomst van Midden-Delfland. Voor het open en toegankelijk houden van het gebied is het van groot belang dat de veehouderij als grootste gebiedsbeheerder een prominente rol blijft spelen in Midden-Delfland. Om een gezonde en duurzame veehouderij in Midden-Delfland te behouden is het noodzakelijk dat de sector ondersteund wordt. Het gebied moet ook een nieuwe ruimtelijke bescherming krijgen. Het areaal landbouwgrond mag niet verder afnemen, nieuwe ruimteclaims zijn daarom ongewenst. De boeren hebben heel veel te bieden maar vragen wel een aantal concrete stappen. Er dient prioriteit gegeven te worden aan de volgende zaken:

  • Optreden van de gemeente Midden-Delfland als gebiedsregisseur
  • Inrichten van een projectbureau / gebiedsloket
  • Oprichten van een groengronds
  • Oprichten van een grondbank

November 2007