Bestuur Delflands Groen

 

Naam

portefeuille - vertegenwoordiging

Voorzitter
G.J. Hooijmans
Oostveenseweg 13
2636 EC Schipluiden

Algemene zaken
Public Relations
Gemeente
Provinciaal overleg
Groenfonds
IODS projecten

Voorzitter
A.P.M. van Adrichem
Gaagweg 34
2636 AJ Schipluiden

Algemene zaken
Public Relations
Gemeente
Gemeentelijk overleg
Groenfonds
IODS projecten

Penningmeester
C. van Leeuwen
Gaagweg 38
2636 AK Schipluiden

Financiën
Multifunctionele Landbouw
Jongeren

J.B. van den Berg
Sint Maartensregtplein 22
2636 GC Schipluiden

Grondinstrument
Dioxine
Activiteitencommissie
Sociale Zaken
Hoogheemraadschap van Delfland
Kavelruil
Ledenwerving

J.C.M. van Adrichem
Rotterdamseweg 227
2636 KC Schipluiden

Veehouderij
Vockestaert

P. van Leeuwen
Otto van Zevenderstraat 15
2636 HN Schipluiden

Jongeren

Infra - N468
Energie

Secretaris
K. Moerman
Westlander 51
2636 CW Schipluiden

Secretariaat
Website
Communicatie