Delflands Groen

Nieuw

In 2014 is het Weidevogelpact Midden-Delfland opgericht. Delflands Groen is een van de vijf deelnemende organisaties. Op 15 mei 2016 is het symposium ‘Weidevogelpact Midden-Delfland broedt op succes’ gehouden. Meer lezen.....


Delflands Groen

Delflands Groen is de lokale afdeling van LTO Noord in Midden-Delfland. Via deze website worden de leden geinformeerd en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Daarnaast worden ook andere belangstellenden, waaronder bij het gebied betrokken organisaties en bestuurders, geïnformeerd over actuele zaken betreffende het boerenland van het Midden-Delflandgebied.

Delflands Groen is nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de Gebiedsvisie Midden-Delfland® 2025. Het uitgangspunt van de gebiedsvisie is de koe in de wei en de boer als belangrijkste beheerder van het landschap. Delflands Groen behartigt de belangen van de boeren in Midden-Delfland en is actief betrokken bij alle plannen, zoals de grondbank, het landschapsontwikkelingsplan en het Bestemmingsplan Gras, die betrekking hebben op het buitengebied.

home

Als beheerder van het grootste deel van Midden-Delfland zijn de (melk)veehouders onmisbaar voor het in stand houden van het gebied. Het behoud van het landschap met de vele sloten, knotwilgen, smalle weggetjes met veel (sluip)verkeer en de grote druk van de vele recreanten zorgt voor belemmeringen in de bedrijfsvoering die de rentabiliteit van de bedrijven niet ten goede komt.

Om te zorgen dat het landschap behouden blijft is ondersteuning van de boeren onontbeerlijk, hiervoor is o.a. het Groenfonds ontwikkeld. Nieuwe plannen moeten ruimte bieden aan de ontwikkeling van de bedrijven. Zowel verbreding als schaalvergroting zullen nodig zijn voor het behoud van de boeren in Midden-Delfland. Ruim meer dan de helft van de boeren werken inmiddels volgens het principe van de kringlooplandbouw. De boeren vormen een onmisbare schakel voor het tegen aanvaardbare kosten in stand houden van het waardevolle landschap.

Delflands Groen - De agrarische belangenbehartiger in Midden-Delfland

Tweets

DelflandsGroen RT @DePaardenstal1: Alhoewel het niet zo heel lekker weer is doen de zonnepanelen het toch nog erg goed! 🌞 Op een dag als vandaag... https:…
apr 29replyretweet
DelflandsGroen RT @LBoekhorst: Volop vragen voor @geldvoorelkaar tijdens de verdiepingsbijeenkomst met #jongeboeren in #middendelfland https://t.co/Pdmoks
apr 29replyretweet
DelflandsGroen RT @Boerenverstand: Op achtergrond zie je prestaties 8 jaar #kringlooplandbouw Middendelfland al 8 jaar uitgerekend via @KringloopWijzer ht…
apr 29replyretweet
DelflandsGroen RT @LBoekhorst: Vanavond alweer de laatste bijeenkomst van de verdiepingsgroep nieuwe verdienmodellen #jongeboeren #MiddenDelfland met @gel
apr 29replyretweet